Đang trực tuyến: -30
Tổng số lượt truy cập: 1.120.615
ACLASSWINDOW Nhà phân phối độc quyền sản phẩm thanh nhựa QUEEN PROFILE:

STT

TÊN SẢN PHẨM

MÃ SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH

ĐƠN VỊ TÍNH

TRỌNG LƯỢNG/ THANH

ĐƠN GIÁ BÁN LẺ

1

KHUÔN CỬA MỞ QUAY

Q1

11.jpg

KG

8.004

43.500Đ

2

KHUNG CÁNH CỬA SỔ MỞ QUAY VÀO TRONG

Q2

Untitled-1.jpg

KG

8.584

43.500Đ

3

KHUNG CÁNH CỬA SỞ MỞ QUAY RA NGOÀI

Q3


Q3.jpg

KG

9.048

43.500Đ

4

KHUNG CÁNH CỬA ĐI MỞ QUAY VÀO TRONG

Q4

Q4.jpg

KG

12.296

43.500Đ

5

KHUNG CÁNH CỬA ĐI MỞ QUAY RA NGOÀI

Q5


q5.jpg

KG

12.354

43.500Đ

6

ĐỐ ĐỘNG CỬA ĐI

 

Q6

q6.jpg

KG

6.786

43.500Đ

7

ĐỐ TĨNH

Q7

Q7.jpg

KG

8.584

43.500Đ

8

THANH CHUYỂN GÓC 90 ĐỘ

Q8

Q8.jpg

KG

4.64

43.500Đ

9

THANH KẾT NỐI HỆ 60 VỚI THANH CHUYỂN ĐA GÓC

Q9

Q9.jpg

KG

3.074

43.500Đ

10

THANH CHUYỂN ĐA GÓC

Q10

Q10.jpg

KG

3.886

43.500Đ

11

BỊT ĐẦU ĐỐ ĐỘNG

Q11

 

CÁI

 

5.000®

12

THANH ĐỆN GIOĂNG GIỮA

 

Q12

Q12.jpg

KG

0.986

43.500Đ

13

NẸP NỐI KHUNG BAO

Q13

Q13.jpg

KG

1.74

43.500Đ

14

THANH NỐI KHUNG BAO

Q14

Q14.jpg

KG

3.364

43.500Đ

15

NẸP KÍNH 5,6,8 MM DÙNG CHO CỬA MỞ QUAY

Q15

Q15.jpg

KG

2.088

43.500Đ

16

NẸP KÍNH 12-20 MM DÙNG CHO CƯA MWOR QUAY

Q16

Q16.jpg

KG

1.508

 

43.500Đ

17

NẸP KÍNH 5MM DÙNG CHO CỬA TRƯỢT

Q17

Q17.jpg

KG

1.392

43.500Đ

18

NẸP KÍNH 10MM DÙNG CHO CỬA TRƯỢT

Q18

Q18.jpg

KG

0.87

43.500Đ

19

NAN TRANG TRÍ

Q19

Q19.jpg

KG

0.928

70.000Đ

20

GÓC NỐI NAN TRANG TRÍ HÌNH CHỮ THẬP

Q20

Q20.jpg

CHIẾC

 

3.500Đ

 

21

GÓC NỐI NAN TRANG TRÍ 3 HÌNH CHỮ Y

Q21

Q21.jpg

CHIẾC

 

3.500Đ

22

GÓC NỐI NAN TRANG TRÍ 3 CẠNH ĐỂU

Q22

Q22.jpg

CHIẾC

 

3.500Đ

 

23

BỊT ĐẦU NAN TRANG TRÍ

Q23

Q23.jpg

CHIẾC

 

3.500Đ

 

24

PANO NHỰA

Q24

Q24.jpg

KG

4.176

43.500Đ

25

NAN CHỚP

Q25

Q25.jpg

KG

2.32

43.500Đ

26

KHUÔN CỬA TRƯỢT 2 RAY

Q26

Q26.jpg

KG

6.148

43.500Đ

27

THANH CÁNH CỬA SỔ TRƯỢT

Q27

Q27.jpg

KG

5.162

43.500Đ

28

THANH CÁNH CỬA ĐI MỞ TRƯỢT

Q28

Q28.jpg

KG

7.83

43.500Đ

29

ĐỐ TĨNH CỬA TRƯỢT

Q29

Q29.jpg

KG

3.828

43.500Đ

30

ỐP HÔNG CỬA TRƯỢT

Q30

Q30.jpg

KG

1.073

43.500Đ

31

ỐP CÁNH ĐỐI ĐẦU CỬA TRƯỢT

Q31

Q31.jpg

KG

2.1286

43.500Đ

32

NẸP BỊT KHE CỬA

Q32

Q32.jpg

KG

0.174

70.000Đ

33

ĐỐ CHỮ Z

Q33

Q33.jpg

KG

8.600

43.500Đ

34

ĐỐ ĐỘNG CỬA SỔ

Q34

Q34.jpg

KG

6.786

43.500Đ

Lưu ý: Đơn giá trên chưa bao gồm VAT và vận chuyển. 

l